Research is “bottom-up”

This quote is from Blog Khoa hoc may tinh by Prof. Ngo Quang Hung (SUNY Buffalo):

Làm Ph.D. không có nghĩa là phải đọc 100 quyển sách, thu thập kiến thức nền, rồi mới tấn công một research problem nào đó. Nghiên cứu luôn luôn là bottom-up. Ta biết chút chút, cố giải quyết vấn đề, chưa được thì đi đọc cái gì đó có liên quan (thầy chỉ cho chẳng hạn), lại cố áp dụng, chưa được lại đọc tiếp, v.v. Từ từ ta sẽ có một “working knowledge” của những thứ ta đọc, hiểu được sức mạnh và giới hạn của chúng.

Advertisements
This entry was posted in Research and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s