Tình hình sắp tới

Như vậy là nhiều bạn bè đã rời Philly. Có người đi hẳn, có người tạm xa một thời gian dài. Philly giờ đây trở nên vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Hôm trước đi ăn với bạn bè, mọi người nói vui là có lẽ hôm đó sẽ là lần cuối cùng tụ tập đông đủ như vậy. Kể ra thì cũng đúng. Trong thời gian tới, chắc chắn sẽ không còn những lần xum họp đông vui như thế nữa, bởi còn mấy người ở đây đâu. Cuộc sống mà, mọi việc luôn thay đổi, kẻ đến, người đi. Rồi sau này sẽ lại có những người bạn mới bước vào trong cuộc đời ta. Thôi thì ta hiểu điều đó và vui vẻ kết bạn mới, tìm niềm vui mới trong cuộc sống; và vẫn không quên những người bạn cũ nếu có dịp gặp lại.

Sắp tới mình sẽ phải tập trung nhiều hơn cho công việc và cuộc sống, cũng như sự nghiệp tương lai. Facebook thì đã từ bỏ rồi; sắp tới mình cũng sẽ ít lên YM (chỉ để kiểm tra tin nhắn và nói chuyện với bạn bè có hẹn trước). Coi như là trên thế giới số thì mình đang bước vào “ở ẩn.”

Advertisements
This entry was posted in Life, Me. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s