Tired

Mệt mỏi. Đôi lúc cảm giác mất phương hướng, chẳng biết sẽ làm gì, chẳng biết khi nào sẽ kết thúc.

Nhưng đâu còn đường rút. Phải cố gắng lên thôi. Tập trung tối đa. Quyết tâm tận sức. Và không bao giờ nản chí.

Advertisements
This entry was posted in Me. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s