Làm việc chăm chỉ

Tuần vừa qua mình cảm thấy tương đối thỏa mãn về công việc và cuộc sống. Thực ra mọi việc chưa thật đúng hoàn toàn như ý mình, mình vẫn chưa thực sự chăm chỉ và làm đúng như dự định, tuy nhiên về cơ bản đã có tiến bộ và đạt được một số kết quả. Đột nhiên mình nhớ ra một câu nói nổi tiếng về sự chăm chỉ của Thomas Jefferson: “I’m a great believer in luck and I find the harder I work, the more I have of it.” Còn nhiều câu nói khác, đại khái cũng na ná như câu vừa rồi nhưng hoặc là quá tầm thường, theo motif quen thuộc, hoặc quá dài dòng hơn nên mình không nhớ và cũng không muốn đưa ra đây. Có một câu khác không nói về sự chăm chỉ nhưng mình rất thích vì theo mình nó nói về thái độ sống và làm việc của con người có ảnh hưởng đến kết quả mà họ nhận được.

“Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.” — Victor Frankl, Man’s Search for Meanin

Đối với mình bây giờ, nghĩa là thời điểm này và trong thời gian tới, quan trọng nhất là phải tập trung cho công việc, làm việc chăm chỉ, định hướng rõ ràng và chuẩn bị thật tốt cho sự nghiệp tương lai, nắm bắt lấy mọi cơ hội có thể. Các việc khác có thể tạm thời bỏ sang một bên. Đặc biệt mình phải gạt bỏ hết tất cả những việc gì cản trở, gây ảnh hưởng không tốt đến công việc hiện tại và sự nghiệp trong tương lai. Chấp nhận hy sinh các thú vui và cuộc sống cá nhân một thời gian để rồi có thể có được tương lai tốt hơn thì cũng xứng đáng.

Advertisements
This entry was posted in Me. Bookmark the permalink.