Black Friday không phải ngày nghỉ

Từ trước đến giờ cứ đinh ninh kì nghỉ lễ Thanksgiving ở Mỹ bao gồm cả thứ 5 và thứ 6 (còn gọi là ngày Black Friday). Hôm nay mới biết là thứ 6 không phải ngày nghỉ. Trong thực tế thì (hầu hết) các trường học đều cho học sinh, sinh viên nghỉ ngày thứ 6, và một phần không nhỏ các cửa hàng cũng nghỉ ngày này. Tuy nhiên trên nguyên tắc thì ngày thứ 6 sau Thanksgiving không phải là ngày nghỉ lễ. Hôm nay đi lên lab mới biết điều này:

  • Rất nhiều cửa hàng vẫn mở cửa bình thường, đặc biệt là các cửa hàng châu Á (điều này cũng dễ hiểu). Đương nhiên các cửa hàng bán đồ điện tử, đồ gia dụng thì mở cửa rồi.
  • Các công nhân sửa đường và công nhân xây dựng công viên của trường mình vẫn làm việc bình thường.
  • Gym vẫn mở.
  • Ước chừng khoảng hơn 80% sinh viên trong lab mình vẫn đi làm việc bình thường. Những đứa nghỉ có lẽ đa phần là người Mỹ.
  • Ước chừng khoảng 50% giáo sư vẫn lên làm, và vẫn có meetings như thường. Giáo sư của mình cũng lên làm như ngày thường.
  • Thị trường chứng khoán vẫn mở cửa như thường.
Advertisements
This entry was posted in Life and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s