Weekly review: week from 2011-1-31 to 2-6

Thời gian vừa qua mình sinh hoạt rất lung tung: hôm ngủ sớm, hôm ngủ muộn, thường chỉ ngủ 6.5 tiếng/ngày nên rất thiếu ngủ, không có tập tành thể dục gì mấy ngoại trừ 2 lần đi bơi ngắn, ăn uống cũng linh tinh. Mình có thể cảm thấy rõ sức khỏe giảm đi rõ rệt so với trước kia, bên cạnh việc bị sụt cân, và người trở nên trì trệ, không được linh hoạt, năng động. Mục tiêu của tháng 2 này, trước hết là của tuần thứ 2 này, là phải quay lại sinh hoạt điều độ về mọi mặt, cố gắng khôi phục lại sức khỏe. Tất nhiên bên cạnh đó thì vẫn phải duy trì làm việc đến tối đa.

Cuối tuần này mình cũng đã quyết định phải cải thiện tình hình sinh hoạt văn hóa tinh thần của bản thân, bên cạnh công việc và rèn luyện sức khỏe. Đã quyết định làm một số việc, nhưng chưa thể công khai được 🙂

Last week

Work

 • [X] Work on the scheduling problem (focus).
 • [-] Start re-running simulations for the ACC paper.
 • [ ] Start improving ACC paper.
 • [ ] Choose an E+ example to (later) derive a GM for it. That example could also be used for linear system identification.
 • [ ] (should) Set up experiment in E+ (don’t need a E+ model yet, just the set-up).
 • [X] (should) Continue to learn more about GM.
 • [-] (if have time) Draft the GM software.
 • [ ] (if have time) Update websites & CV.

Life

 • [-] Complete the paperwork for DSQ.
 • [ ] Keep regular schedule (esp. sleeping).
 • [X] Tet holidays.
 • [ ] Learn language (regularly).
 • [-] (Should) Exercise regularly.
 • [ ] Read & learn more.
 • [X] Talk/chat with family at least once (Tet).

Plan for next week

Work

 • [ ] Continue to work on the scheduling problem.
 • [ ] Start re-running simulations for the ACC paper.
 • [ ] Format the ACC paper to confirm with the requirements.
 • [ ] Plan revising ACC paper.
 • [ ] Choose an E+ example to (later) derive a GM for it. That example could also be used for linear system identification.
 • [ ] (should) Set up experiment in E+ (don’t need a E+ model yet, just the set-up).
 • [ ] (should) Continue to learn more about GM, read at least 3 chapters.
 • [ ] (should) Draft the GM software.
 • [ ] (if have time) Update websites & CV.

Life

 • [ ] Complete & submit the paperwork to DSQ.
 • [ ] Keep regular schedule (esp. sleeping).
 • [ ] Learn language (regularly).
 • [ ] Exercise regularly.
 • [ ] Read & learn more.
 • [ ] Talk/chat with family.
Advertisements
This entry was posted in Weekly. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s