Tag Archives: family

Suy tư

Mấy hôm nay trên mail list của anh chị em VEF mọi người (thực ra hầu như là các bác lão làng) bàn luận sôi nổi về một đề tài vốn từ bao lâu nay luôn giằng xé dân du … Continue reading

Posted in Life, Me, Research, Vietnam | Tagged , | Leave a comment