Tag Archives: graduate student

Sư tử và thỏ (copy from anh Hung’s Blog KHMT)

Câu chuyện sau đây, không biết từ đâu ra, rất phổ biến trong đám sinh viên sau đại học. Một ngày nắng đẹp, thỏ ngồi gõ bàn phím trước cửa hang. Cáo đi qua thấy, ngạc nhiên hỏi: “mày đang … Continue reading

Posted in Fun, Life, Research | Tagged , | Leave a comment

Grad students don’t have semester break

At my school, graduate students (in particular, PhD students) are expected to not have semester breaks (Fall break and Spring break). Usually, they work over the break, trying to finish a paper or a presentation for a coming conference, or … Continue reading

Posted in Fun, Life | Tagged | Leave a comment