Tag Archives: job

Mình ham hố quá chăng?

Mình có một đặc điểm, chẳng biết là hay hay dở, đó là ham hố công việc quá. Cứ thấy thích làm gì là xung phong làm mà chẳng nghĩ đến liệu mình có thời gian, sức lực, thậm chí … Continue reading

Posted in Life, Me | Tagged , , , | Leave a comment

Suy tư

Mấy hôm nay trên mail list của anh chị em VEF mọi người (thực ra hầu như là các bác lão làng) bàn luận sôi nổi về một đề tài vốn từ bao lâu nay luôn giằng xé dân du … Continue reading

Posted in Life, Me, Research, Vietnam | Tagged , | Leave a comment