Tag Archives: Life

Two useful articles on work and life

Two useful articles: 13 small things to simplify your workday: these 13 small pieces of advice would help you simplify and improve your workday. 30 Habits that Will Change your Life Advertisements

Posted in Life | Tagged , , | Leave a comment

Mình ham hố quá chăng?

Mình có một đặc điểm, chẳng biết là hay hay dở, đó là ham hố công việc quá. Cứ thấy thích làm gì là xung phong làm mà chẳng nghĩ đến liệu mình có thời gian, sức lực, thậm chí … Continue reading

Posted in Life, Me | Tagged , , , | Leave a comment