Tag Archives: love

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Sưu tầm bài thơ này từ blog của Khoa ở Texas, Austion (Khoa lại đi sưu tầm từ nguồn nào khác không rõ). Thấy bài thơ hay, hợp với tâm trạng nên đưa lại lên đây 🙂 Có thể một … Continue reading

Posted in Life | Tagged , | 1 Comment