Tag Archives: summer

Mình ham hố quá chăng?

Mình có một đặc điểm, chẳng biết là hay hay dở, đó là ham hố công việc quá. Cứ thấy thích làm gì là xung phong làm mà chẳng nghĩ đến liệu mình có thời gian, sức lực, thậm chí … Continue reading

Posted in Life, Me | Tagged , , , | Leave a comment