Tag Archives: work

Two useful articles on work and life

Two useful articles: 13 small things to simplify your workday: these 13 small pieces of advice would help you simplify and improve your workday. 30 Habits that Will Change your Life Advertisements

Posted in Life | Tagged , , | Leave a comment

Work at NEC and Life in Princeton

Viết tiếng Việt cho khỏe nhỉ. Update tình hình làm ăn, sinh hoạt tí cho anh em biết, kẻo mọi người lại thắc mắc không hiểu tớ chui rúc ở đâu hay phải lòng cô nào rồi mà biến mất. … Continue reading

Posted in Life, Me, Research | Tagged , , | Leave a comment

Mình ham hố quá chăng?

Mình có một đặc điểm, chẳng biết là hay hay dở, đó là ham hố công việc quá. Cứ thấy thích làm gì là xung phong làm mà chẳng nghĩ đến liệu mình có thời gian, sức lực, thậm chí … Continue reading

Posted in Life, Me | Tagged , , , | Leave a comment