Tag Archives: saving

New phone plan: big bucks saved

Based on the observations that: I often used only 200-300 minutes of my phone plan every month, most of them were free minutes. More importantly, I mostly made/received calls when I was at home or at school, where internet connection … Continue reading

Posted in Computer, Life | Tagged , | Leave a comment

Kinh nghiệm mua sắm trên mạng

Kinh nghiệm của mình khi mua sắm trên mạng làm sao cho được rẻ. Chủ yếu ghi lại để nhớ chứ chưa chắc đã áp dụng được cho người khác. Trước hết là tìm deal, ví dụ như trên deals2buy.com, … Continue reading

Posted in Life | Tagged , | 1 Comment